Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült,

Hasznos linkek:

www.mkvk.hu - Magyar Könyvvizsgálói Kamara
és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.
 
A számviteli törvény a könyvvizsgálati kötelezettségre vonatkozó szabályai úgy épülnek fel, hogy a törvény általánosságban kimondja a könyvvizsgálati kötelezettséget, de bizonyos feltételek fennállása esetén mentesít ezen általános kötelezettség alól.

A könyvvizsgálat a 2014. üzleti évtől nem kötelező azon kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál, amelyeknél a vállalkozás éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában nem haladta meg a 300 millió forintot és a vállalkozás által átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Ha a vállalkozást jogelőd nélkül alapították, akkor a könyvvizsgálati kötelezettség megállapításához - mivel az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre - a tárgyévi várható éves adatokat és ha van a megelőző (első) üzleti év éves (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.

Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat a számviteli törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozás dönthet úgy, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.

A könyvvizsgálat néhány esetben értékhatártól függetlenül kötelező.
Eszerint könyvvizsgálati kötelezettség alá esik:
·    az a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, ahol a könyvvizsgálatot jogszabály írja elő(például a köztulajdon védelme érdekében,      vagy pénzintézeteknél, biztosító társaságoknál),
·    a takarékszövetkezet,
·    a konszolidálásba bevont vállalkozás,
·    a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
·    az a vállalkozó, amelyik a megbízható és valós kép érdekében eltér a törvény előírásaitól.

Szintén nem mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól a tárgyévet követő üzleti évben az a vállalkozó, akinél a tárgyévi üzleti év mérlegfordulónapján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt - az adózás rendjéről szóló törvény szerinti - köztartozása van.
Bizonyos számviteli értékelési eljárások alkalmazása is magával vonja a könyvvizsgálati kötelezettséget, azonban nem általános jelleggel, a vállalkozás egészére, hanem csak a szóban forgó számviteli értékelési eljárás szabályszerűségét ellenőrzése céljából.

Ezek a következők:
·         értékhelyesbítés,
·         valós értéken történő értékelés
.          devizanem váltás.


 
Társaságunk partner könyvvizsgálónk közreműködésével a könyvvizsgálat keretében az alábbi főbb tevékenységeket látja el:
  • választott könyvvizsgálói feladatok ellátása,
  • konszolidált beszámolók könyvvizsgálata,
  • a gazdálkodó működésének átvilágítása, értékelése,
  • pályázatok könyvvizsgálata,
  • átalakulási vagyonmérleg könyvvizsgálata,
  • a tulajdonos igénye alapján alapításkor, átalakuláskor, jogutód nélküli megszűnéskor a külön jogszabályban előírt értékelési, ellenőrzési, véleményezési feladatok ellátása,
  • apportértékelés (cégalapítás, alaptőke emelés),
  • adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció.

Partner könyvvizsgálónk és Társaságunk szakemberei segítségével, a gazdálkodók érdekében munkánkat folyamatos évközbeni gazdasági tanácsadással , preventív ellenőrzésekkel látjuk el, melyek valamennyi adónemre teljeskörűen kiterjednek. Évközbeni munkánk az esetleges hibák megszüntetését az éves beszámoló elkészítése előtt lehetővé teszik.    


Ügyviteli tanácsadás

Ügyviteli tanácsadás

A jogi forma megválasztásától, a cégalapítás lebonyolításán keresztül, partner Ügyvédi Irodánk közreműködésével folyamatos jogi tanácsadással – munkajog, társasági jog, TB jog – segítjük Ügyfeleink mindennapi munkáját. Üzleti Partnereink részére hatékonyságuk és profitjuk növelése érdekében segítséget nyújtunk a vállalati folyamatok optimalizálásában és a napjainkban oly kiélezett versenyben különös fontossággal bíró valós ...

Tovább

Pályázati tanácsadás

Pályázati tanácsadás

A cég létrehozása, a kezdeti tőkebefektetések után a folyamatos működés, a piacon maradás, az esetleges vezető piaci pozíció megtartása a jelenlegi gyorsan változó gazdasági és jogi környezetben minden cégtől megkívánja, hogy folyamatosan nyomon kövesse a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat, ill. a pályázati lehetőségeket. Segítséget szeretnénk nyújtani az adott célnak és a vállalkozás lehetőségeinek (hitelképességének) megfelelő források és támogatások felkutatásában.

Könyvelés

Könyvelés

Társaságunk a mikro-, kis és középvállalatok részére teljes körű számviteli szolgáltatást nyújt. Tevékenységeink között teljes körű könyvvezetés, adótanácsadás, adóbevallások, adatszolgáltatások elkészítése és benyújtása, bérszámfejtés, TB ügyintézés, Hatóságok előtti képviselet szerepel. Partner könyvvizsgálónk által Könyvvizsgálói tevékenység ellátását, és a vállalat tevékenységének teljes körű átvilágítását is biztosítjuk.

Tovább