Könyvelés

Társaságunk a mikro-, kis és középvállalatok; ügyvédi irodák, a Civil törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok, közhasznú egyesületek részére teljes körű számviteli szolgáltatást nyújt. Tanácsadó Irodánk a számviteli szolgáltatásra vonatkozóan szakmai felelősségbiztosítással rendekezik. 
Cégalapítás
Vállalkozás indítása esetén segítünk a megfelelő vállalkozási forma kiválasztásában, a tevékenységi körök meghatározásában a hatályos TEÁOR alapján, a beindításhoz szükséges költségigény felmérésében, a kezdő tőkeszükséglet meghatározásában és a szükséges adminisztratív  feladatok ellátásának optimális kialakításában. Vállaljuk a cégalapítással kapcsolatos jogi szolgáltatások elvégzését, a társasági szerződések, alapító okiratok módosítását, a végelszámolással, felszámolás megindításával kapcsolatos tevékenységek ellátását, fizetési meghagyások kibocsátását.

Munkaügy
Vállaljuk munkaszerződések elkészítését, ki-, ill. belépő munkavállalók bejelentését, kilépő munkavállalók munkaügyi iratainak elkészítését, munkavállalók szabadságának nyilvántartását. Vállaljuk a hatályos jogszabályi feltételek alapján alkalmi munkavállalók bejelentését az egyszerűsített foglalkoztatás keretében. 

Bérszámfejtés
A bérszámfejtés keretében ellátjuk a normál és változó munkarendben dolgozó munkavállalók munkabérének számfejtését; havi bérösszesítők, bérfeladások elkészítését; utalandó munkabérek, bérjárulékok, adók listájának megküldését; havi adatszolgáltatások, bevallások elkészítését;a munkáltatói igazolások kiadását, SZJA bevallások elkészítését. 

Számviteli szolgáltatás
Az alábbi feladatok teljeskörű ellátását vállaljuk:
  • gazdasági események rögzítése számlák, egyéb bizonylatok alapján,
  • Vevő/Szállító folyószámlák analitikus nyilvántartása,
  • tárgyi eszköz nyilvántartás, analitikák, kartonok vezetése,
  • kötelező statisztikai adatszolgáltatás,
  • adók, járulékok elektronikus bevallása NAV felé; HIPA bevallás az Önkormányzatok felé,
  • évközi, évvégi éves/ egyszerűsített éves beszámolók elkészítése,
  • átalakulások, felszámolások, végelszámolások számviteli feladatainak ellátása, beszámolók elkészítése,
  • adóhatóság előtti képviselet az ellenőrzések alkalmával,
  • kötelező szabályzatok elkészítése,
  • adatszolgáltatás ügyfeleink részére a könyvelés adataiból előre egyeztetett időközönként és formában.

Könyvvizsgálat
Partner könyvvizsgálónk által Könyvvizsgálói tevékenység ellátását, és igény esetén a vállalat tevékenységének teljes körű átvilágítását is biztosítjuk.

Számviteli szolgáltatás díjai
Minden cég más és más, mindenkinek egyediek a prolémái, véleményünk szerint pusztán előre paraméterezhető (átlag kimenő számla darabszám, alkalmazotti létszám..) díjtáblázattal nem tudjuk a cégeket beskatulyázni. Csakis akkor tudunk lelkiismeretesen a cég sajásosságait megismerve ajánlatot tenni a cég könyvelésére, ha személyes találkozás keretében pontosan megismerjük a cég tevékenységi köreit, működési környezetét, jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetét, a cégvezető elvárásait. Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatot, hiszen sikeres megállapodást követően az elkövetkezendő években ránk fogja bízni cége bizalmas pénzügyeit. A bizalom mindkét fél számára rendlkívül fontos tényező a hatékony közös munka során. A személyes konzultáció alkalmával megtapasztalhatjuk egymás elhivatottságát és megerősíthetjük a folyamatos elérhetőség, konzultáció rendkívüli fontosságát a jövőbeni együttműködésünket illetően.     
  


Ügyviteli tanácsadás

Ügyviteli tanácsadás

A jogi forma megválasztásától, a cégalapítás lebonyolításán keresztül, partner Ügyvédi Irodánk közreműködésével folyamatos jogi tanácsadással – munkajog, társasági jog, TB jog – segítjük Ügyfeleink mindennapi munkáját. Üzleti Partnereink részére hatékonyságuk és profitjuk növelése érdekében segítséget nyújtunk a vállalati folyamatok optimalizálásában és a napjainkban oly kiélezett versenyben különös fontossággal bíró valós ...

Tovább

Pályázati tanácsadás

Pályázati tanácsadás

A cég létrehozása, a kezdeti tőkebefektetések után a folyamatos működés, a piacon maradás, az esetleges vezető piaci pozíció megtartása a jelenlegi gyorsan változó gazdasági és jogi környezetben minden cégtől megkívánja, hogy folyamatosan nyomon kövesse a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat, ill. a pályázati lehetőségeket. Segítséget szeretnénk nyújtani az adott célnak és a vállalkozás lehetőségeinek (hitelképességének) megfelelő források és támogatások felkutatásában.

Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat

Társaságunk partner könyvvizsgálónk közreműködésével a könyvvizsgálat keretében az alábbi főbb tevékenységeket látja el: választott könyvvizsgálói feladatok ellátása, konszolidált beszámolók könyvvizsgálata, a gazdálkodó működésének átvilágítása,értékelése, pályázatok könyvvizsgálata, átalakulási vagyonmérleg könyvvizsgálata, a tulajdonos igénye alapján alapításkor, átalakuláskor, jogutód nélküli megszűnéskor a külön jogszabályban előírt értékelési, ellenőrzési, véleményezési feladatok ellátása, apportértékelés (cégalapítás, alaptőke emelés), adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció.

Tovább